....................................., dnia ..................................... 

Mariz Dekor Marcin Iżbicki
ul. Jarzębinowa 3
86-061 Brzoza
email: marizdekor@interia.pl
tel.: 506230120 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
.................................................................................................................................................................................. 
Adres konsumenta (-ów)
.................................................................................................................................................................................. 


Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu www.spelniamy-marzenia.pl składam reklamację dotyczącą usługi:
Nazwa usługi:
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Opis problemu:
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

Z poważaniem
..................................... 

*niepotrzebne skreślić

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, podzieliliśmy Politykę prywatności na kilka rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dodaliśmy także informację o Twoich prawach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania. Polityka prywatności

Zamknij