....................................., dnia ..................................... 
Mariz Dekor Marcin Iżbicki
ul. Jarzębinowa 3
86-061 Brzoza
email: marizdekor@interia.pl
tel.: 506230120 


Imię i nazwisko konsumenta (-ów): .................................................................................................................................................................................. 
Adres konsumenta (-ów) .................................................................................................................................................................................. 

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt ................................ 

................................................................................................................................................................................... jest wadliwy.

Wada polega na:
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

Z poważaniem


..................................... 

 

*niepotrzebne skreślić

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, podzieliliśmy Politykę prywatności na kilka rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dodaliśmy także informację o Twoich prawach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania. Polityka prywatności

Zamknij